Bet Dagan Pinuibinui

דוגמאות לקטלוג ספקים

האם ניתן לבחור “משהו אחר” ממה שהיזם מציע בקטלוג?

בוודאי שכן חשוב לנו שתהיו מרוצים, לאחר קבלת היתר הבנייה היזם יציג לבחירת הדיירים קטלוג מוצרים מ 2 ספקים שונים (לפחות) מהמובילים בשוק כגון : נגב קרמיקה/ אלוני/ זהבי עצמון/ חזי בנק/ ויה ארקדי ה/ מודי וכולי לבחירת ריצופים, חיפויים, כלים סניטרים, ארונות אמבטיה וכו’.

לעיתים ישנו מצב שבו דייר מחליט כי ברצנו לעצב את הדירה בצורה שונה . לדוגמא מודל של אריחי קרמיקה בצבע מיוחד או ארון מטבח שאינם כלולים בקטלוג הנבחר ,לשם כך ישנה טבלת זיכויים.

היזם מאפשר לדיירי הדירות לבחור את המודל “המיוחד ” לטעמם על ידי זה שהוא נותן להם זיכוי כספי מוסכם מראש כנגד אותו פריט ועל ידי כך מאפשר לדייר לרכוש את הפריט ,במקרים רבים ההתקנה נעשית על ידי היזם כל עניין לגופו .