Bet Dagan Pinuibinui

מנהלי הפרויקט שלכם

שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל v שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל, שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל

שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל v שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל, שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל

שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל v שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל, שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל שלום כולם שמי אורטל

אורטל גנון קינן

סמנכ"לית התחדשות עירונית

אורטל גנון קינן

סמנכ"לית התחדשות עירונית

מנהלי הפרויקט שלכם

ירון ביצצו

מסייע בבניינים ברחוב הזית

“שלום חברים שלום חברים שלום חברים שלום חברים שלום חברים שלום חברים שלום חברים שלום חברים שלום חברים שלום חברים שלום חברים “

  052-367-8648

  להודעה בטלפון כשר

  להודעה בדואר אלקטרוני

  מדבר עברית ואנגלית

רחלי רובינוב

אחראית כל הבניינים השכונה

“שלום לכולם אני נרגשת ללוות את הפרויקט, גדלתי בבית דגן ואוהבת אותה מאוד , בעז”ה אעשה הכל שביכולתי להפוך את החלום של כולנו לאמיתי “

  להודעה בטלפון כשר

  מדברת עברית ורוסית

אדם ועקנין

מסייע בבניינים בשבעת המינים

שלום וברכה “שלום וברכה שלום וברכה שלום וברכה שלום וברכה שלום וברכה שלום וברכה שלום וברכה שלום וברכה שלום וברכה שלום וברכה י שלום וברכה י “

  (850) 960-0881

  להודעה בטלפון כשר

  להודעה בדואר אלקטרוני

  מדבר עברית ואנגלית

רחלי רובינוב

מנהלת אזור בית דגן

דבר מנהלת האיזור דבר מנהלת האיזורדבר מנהלת האיזורדבר מנהלת האיזורדבר מנהלת האיזורדבר מנהלת האיזורדבר מנהלת האיזורדבר מנהלת האיזור

  להודעה בטלפון כשר

  מדבר עברית ואנגלית

“שלום לכולם כתושבת המקום אני נרגשת ללוות את הפרויקט גדלתי בבית דגן ואוהבת אותה מאוד , בעז”ה אעשה הכל שביכולתי להפוך את החלום של כולנו לאמיתי “

רחלי רובינוב

מסייע בבניינים ברחוב הזית .

ירון ביצצו

מסייע בבניינים ברחוב שבעת המינים.

אדם ועקנין

אחראית כל הבניינים השכונה .

רחלי רובינוב

מצוין, עכשיו לחץ בבקשה על הכפתור ההצעה שלנו ונחבר אותך בשמחה .
מצוין, 
עכשיו לחץ בבקשה על הכפתור הכתום "ההצעה שלנו" ונחבר אותך בשמחה.
support-agent2

רחלי רובינוב

"תמיד פנויה עבורכם"