Bet Dagan Pinuibinui

פרויקטים ניבחרים

פרויקט בשיווק

NEO הבית בקאנטרי

בית     שמש

0

פרויקט בשיווק

NEO יד לבנים

תל אביב

-1

פרויקט בשלבי בנייה

הרא”ה NEO

רמת גן

1

פרויקט בשלב בנייה

בגבעה NEO

גבעת שמואל

2

לה גווארדיה מערב

תל אביב

3

פרויקט מאוכלס

לה גאוורדיה מזרח

תל אביב

4

הרב מימון NEO

בת ים

5

חנה סנש NEO

בת ים

6

נס ציונה על הפארק

נס ציונה

7

בת ים – ביל”ו

בת ים

8

אזור

אזור

9

נוף ירושלים

ירושלים

10

פרויקט בשיוק

הטייסים

תל אביב

11

NEO הגיבורים

בת ים

12

הרב ניסנבאום NEO

בת ים

13

רמת אביב

תל אביב

14

מאיר אבנר

ירושלים

15

זנגוויל 13

ירושלים

16

ברזיל

ירושלים

17

צוף ירושלים

ירושלים

18

שלום יהודה

ירושלים

19

בורוכוב

ירושלים

20

יהונתן

בני ברק

21

ז’בוטינסקי / מנחם בגין

בני ברק

22

ברוט /אבוחצירא

בני ברק

23

קרניצי יהלום

רמת גן

24

עין גב בית אורן

תל אביב

25

מתחם אריאל

תל אביב

26

הרואה 149

רמת גן

27

ביצרון תל אביב

תל אביב

28

קרית יובל / ברזיל 14

ירושלים

29

מנחם בגין 30-34

בני ברק

30

אילת – חולון

חולון

31

בת ים – ביל”ו

בת ים

32

לה גווארדיה מערב

תל אביב

33

פרויקט מאוכלס

לה גאוורדיה מזרח

תל אביב

34

עדויות מהשטח

פרויקטים ניבחרים

פרויקט בשיווק

NEO הבית בקאנטרי

בית     שמש

0

פרויקט בשיווק

NEO יד לבנים

תל אביב

-1

פרויקט בשלבי בנייה

הרא”ה NEO

רמת גן

1

פרויקט בשלב בנייה

בגבעה NEO

גבעת שמואל

2

לה גווארדיה מערב

תל אביב

3

פרויקט מאוכלס

לה גאוורדיה מזרח

תל אביב

4

הרב מימון NEO

בת ים

5

חנה סנש NEO

בת ים

6

נס ציונה על הפארק

נס ציונה

7

בת ים – ביל”ו

בת ים

8

אזור

אזור

9

נוף ירושלים

ירושלים

10

פרויקט בשיוק

הטייסים

תל אביב

11

NEO הגיבורים

בת ים

12

הרב ניסנבאום NEO

בת ים

13

רמת אביב

תל אביב

14

מאיר אבנר

ירושלים

15

זנגוויל 13

ירושלים

16

ברזיל

ירושלים

17

צוף ירושלים

ירושלים

18

שלום יהודה

ירושלים

19

בורוכוב

ירושלים

20

יהונתן

בני ברק

21

ז’בוטינסקי / מנחם בגין

בני ברק

22

ברוט /אבוחצירא

בני ברק

23

קרניצי יהלום

רמת גן

24

עין גב בית אורן

תל אביב

25

מתחם אריאל

תל אביב

26

הרואה 149

רמת גן

27

ביצרון תל אביב

תל אביב

28

קרית יובל / ברזיל 14

ירושלים

29

מנחם בגין 30-34

בני ברק

30

אילת – חולון

חולון

31

בת ים – ביל”ו

בת ים

32

לה גווארדיה מערב

תל אביב

33

פרויקט מאוכלס

לה גאוורדיה מזרח

תל אביב

34

עדויות מהשטח