Bet Dagan Pinuibinui

חלונות לחלמות

תמיד אתכם ולרשותכם, לחץ להסבר כיצד להתחבר למסך הטלפון .

צפה בהסבר פרויקט שכונת נווה ים החדשה בגבעתיים

צפה בטקס הריסה ברחוב בין גוריון בגבעת שמואל

צפה בטקס הריסה בשכונת שדרות יד לבנים בדרום תל אביב

צפה בבנייה בפועל של פרויקט הרואה ברמת גן

הסבר שמע

סיור ורטואלי