Bet Dagan Pinuibinui

כל הדירות החדשות יכללו

הצעתנו לכם

בעלי הזכויות במתחם

תוספת של 25%

1

כל דירה תהנה מתוספת של 25% לשטח הדירה הקיימת במדידה בפועל של הדירה ובכפוף לאישור הועדה.

לחץ להסבר

חישוב גודל הדירה הקיימת נעשה לפי מדידה בפועל של שמאי שנבחר מטעם הדיירים, בשיטת “מדידת פלדלת”. בשיטת זו מודדים את כל שטח הפנים של הדירה ולזה מוסיפים את כל שטח הקירות החיצוניים ומחצית משטח הקירות המפרידים בין דירות באותה הקומה.

מרפסת שמש

2

כל דירה תקבל מרפסת שמש 12 – 14 מ”ר בנוסף לתוספת ה 25% כפוף לאישור ועדה (ראה נספח).

לחץ להסבר

ככלל דירות חדשות מקבלות אישור עד 12 מ”ר מרפסת (אחרת זה עלול לגרוע מהשטחים העיקריים) במקרים מסוימים מאושרת חריגה ל 14 מ”ר.

מחסן פרטי

3

“כל דירה תקבל מחסן פרטי 4 מ”ר בנוסף לתוספת ה 25% כפוף לאישור ועדה.”

לחץ להסבר

 בדרך כלל דירות חדשות מקבלות את אישור הועדה למחסן פרטי תת קרקעי הממוקם בקומת החניון ,במחסן שכזה החפצים נשמרים ברמה הגבוהה ביותר.

חניה תת קרקעית

4

כל דירה תקבל חניה אחת תת קרקעית קונבנציונאלית (ללא מכפילים). 

לחץ להסבר

 הסוף לוונדליזם ,לגניבות לנזקי טבע ולהמתנה ממושכת למציאת חניה . תקן התכנון והבניה הישראלי, קובע תקנות חניה תת קרקעית שנועדו לרווחת ובטחון החונים.
כגון :גובה החניון ,איטום מושלם , נגישות לנכים ,קונסטרוקציה ומערכות מצילום חיים.

שידרוג 2 קומות

5

כל דירה חדשה תהנה משדרוג עליה בשתי קומות לפחות.

לחץ להסבר

למה זה חשוב ” ערכה של דירה חדשה נמדד לפי פרמטרים שמכתיב שוק שוק הנדל”ן כגון :נוף אוויר צח רעש וכולי, ברוב המקומות בארץ מגורים בקומות הגבוהות שעונה לפרמטרים אילו מעלה את מחיר וביקוש הדירה משמעותית.

2 כיווני אוויר

6

כל דירה חדשה תהנה משדרוג של לפחות שני כיווני אוויר.

לחץ להסבר

מיקום הדירות החדשות יעשה תוך שמירה ככל הניתן על כיוון אוויר בדירתם הנוכחית וכל דירה תהנו משני כיווני אוויר לפחות.

דמי שכירות

7

בכל תקופת הפינוי יקבלו הדיירים דמי שכירות שווי ערך לדירתם על-פי הערכת שמאי מטעם הדיירים

לחץ להסבר

דמי השכירות שישולמו לדיירים בגין תקופת המעבר, מהיום בו יפנו את הדירות ועד למסירת הדירות החדשות, יחושבו בהתאם לשטח כל דירה. שכר הדירה בזמן המעבר יקבע ע”י שמאי מטעם הדיירים.

דמי וועד בית

8

החברה תשלם את דמי וועד הבית לתקופה של 10 שנים.

לחץ להסבר

החברה תשלם את דמי וועד בית לתקופה של 10 שנים ( ” במיוחד עבורכם ” בדר”כ מקובל לקבל 5 שנים בלבד ) בסכום חודשי של 250 ₪ לדיירים אשר חוזרים לגור בבניין החדש לתקופה של 5 שנים ולפי ס’ 19 לתוספת ה-3 לחוק.

הובלה ופריקה

9

הובלה וסיוע בפינוי – כל עלויות ההובלה של תכולת הדירה (הלוך-חזור) ישולמו ע”י החברה

לחץ להסבר

החברה תישא בכל הוצאות העברת תכולת הדירה לדירה השכורה ובחזרה לדירה החדשה. אנשים מבוגרים (גילם 70 ומעלה) יקבלו שירותי אריזה ושירותי פריקת לארגזים בנוסף לעלויות המעבר להלן: חריגים

תשלום מיסים

10

החברה מתחייבת לשלם את המיסים או ההיטלים הכרוכים בעסקה והכל לפי ההסכם המפורט אשר ייחתם בין הצדדים בהמשך.

לחץ להסבר

עסקת פינוי בינוי היא עסקת מכר לכל דבר והיא כרוכה בתשלום מס שבח למוכר ומס רכישה לקונה. בעסקת פינוי–בינוי ניתן פטור ממיסים אלו בגין דירה אחת במתחם.
בעלי דירות שבבעלותם יותר מדירה אחת בפרויקט מחויבים בתשלום מס שבח בגין הדירות הנוספות.

מענק 25.00 ₪

11

מענק סיוע בסך של 25.000 ₪ לשדרוג מפרט הדירה או לרכישת מוצרי חשמל. 

לחץ להסבר

בעת פינוי הדירה הקיימת תקבלו מענק על סך של 25.000 ₪ למטרת תוספת שדרוג או לרכישת מוצרי חשמל מתקדמים שיתאימו למפרט הדירה החדשה , המענק יינתן בשתי פעימות שוות .

תחזוקה ושיפוץ

12

חברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין.

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

בניה חדשנית

13

איכות הבנייה תהייה לפי תקן הבנייה ישראלי כולל תקן בנייה ירוקה על-פי דרישת העירייה. איכות בניית דירת התמורה לא תפחת מרמת הבניה בדירות החברה החדשות

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבויות וביטחונות

כל אחד מהדיירים יקבל את ארבעת הבטוחות הבאות כנגד פינוי הדירה וכתנאי הכרחי להריסת הבניין

14

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבות חוק מכר חדש

א

ערבות חוק מכר חדש להגנת הדיירים
לפי ערך הדירה החדשה

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבות אוטונומית

ב

ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת
תשלום דמי השכירות

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבות אחריות בדק

ג

הבטחה שהשעבוד לטובת הבנק המלווה
ייעשה רק לצורך בניית הפרויקט הספציפי

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

ערבות בנק מלווה

ד

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

תשלום כל היועצים

כל עלויות היועצים שיבחרו ע”י הדיירים ישולמו על ידי החברה לכל אורך התהליך להלן היועצים: 

15

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

עורך דין דיירים

א

החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה לכל
עו”ד שיבחרו ע”י הדיירים. 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

שמאי מקרקעין

ב

החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה לכל
שמאי מקרקעין שיבחרו ע”י הדיירים, .

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

מפקח בניה

ג

החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה לכל מפקח הבניה שיבחרו ע”י הדיירים, . 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

יועץ ביטוח

ד

החברה מתחייבת לשלם שכר טרחה לכל
יועץ ביטוח שיבחרו ע”י הדיירים, .

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

פוליסות ביטוח

16

פוליסות ביטוח לרבות ביטוח קבלנים וביטוח
צד ג’ יועמדו על פי הוראת יועץ ביטוח שילווה
את הפרויקט

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

משרד אדריכלים

17

משרד אדריכלים בעל ידע וניסיון בתחום, יספק פתרונות תכנונים מיטביים לדירות ולשכונה החדשה 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

מעצב פנים

18

כל בעל דירה יהיה זכאי ל 3- שעות ייעוץ עם מעצב פנים במטרה ליצור תכנון מיטבי לדירתו החדשה 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

איכות זהה

19

דירות הדיירים הותיקים יהיו שוות ברמת הגימור לדירות הקבלן החדשות ולא יופחתו מרמת הבניה בדירות החברה 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

פגישות עדכון

20

נציגות הדיירים תוזמן מעת לעת  לפגישות עדכון על קצב התקדמות הפרויקט, במטרה לענות על צרכי הדיירים

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

שקיפות מלאה

21

כל דייר יקבל קוד כניסה אישי לכניסה לאתר האינטרנט של החברה כדי לקבל עדכונים שוטפים אודות התקדמות הפרויקט 

לחץ להסבר

החברה תעמיד לרשות הדיירים קרן שיפוץ לטובת אחזקת השטחים והמתקנים הציבוריים בבניין אשר תממן את הנדרש לביצוע על מנת לשמור על תקינות המבנה עד ליום הפינוי (שימוש בקרן זו מותנה בחתימתם של %80 מדיירי הבניין)

שינויים ושידרגים

הנחה 5% לשידרוג

22

בעלי הדירות יהיו זכאים להנחה של 5% על
שידרוגים שינויים ותוספות 

לחץ להסבר

בעלי הדירות יהיו זכאים להנחה של 5% על  שינויים
ותוספות כגון: שדרוג קומה או תוספת שטח לדירה.
כל זאת בהתאם למחירון החברה לדירות החדשות 

שינויי קירות פנים

23

לפני תחילת הבנייה יהיה ניתן לבצע שינויים של קירות פנים בדירה ובכפוף לאישור מהנדס 

לחץ להסבר

לפני תחילת הבנייה יהיה ניתן לבצע שינויים של קירות
פנים בדירה )בכפוף לאישור מהנדס( ללא כל עלות
ובאישור מהנדס הפרויקט.
כל זאת, בכפוף לתוכניות עד למועד שיקבע וללא
פגיעה בתשתיות ובינוי קונסטרוקציה

שינויי מפרט טכני

24

לניתן לשנות את מיקומם של נק’ החשמל, הכלים הסניטריים ללא כל עלות. 

לחץ להסבר

לפני תחילת הבנייה יהיה ניתן לבצע שינויים של קירות
פנים בדירה )בכפוף לאישור מהנדס( ללא כל עלות
ובאישור מהנדס הפרויקט.
כל זאת, בכפוף לתוכניות עד למועד שיקבע וללא
פגיעה בתשתיות ובינוי קונסטרוקציה

קידום תיכנוני

25

לצורך קידום ויזום הפרויקט תפנה החברה לרשויות וגורמים שונים ותתחייב ותוציא כספים לצורך קידום הפרויקט  

לחץ להסבר

החברה מתחייבת לקדם את הפרויקט ולפעול מול
הרשויות, להוציא כספים לצורך קידום הפרויקט  ובין היתר עריכת תוכניות אדריכל,מהנדס תשלום יועצים משפטים וכד )להלן: “התוכנית”(

הנחה למשפחה

26

בני משפחה מדרגה ראשונה לבעלי דירות בפרויקט, יהיו זכאים להנחה ברכישת דירה 

לחץ להסבר

החברה תשתדל ככל הניתן לאפשר לבני משפחה
מקרבה ראשונה לרכוש דירה בבניין החדש לייד
קרוביהם ,בהנחה של 5% ממחיר הדירות החדשות 

חתימת כתב שיפוי

27

החברה מתחייבת לחתום על כתב שיפוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבני

לחץ להסבר

החברה תשתדל ככל הניתן לאפשר לבני משפחה
מקרבה ראשונה לרכוש דירה בבניין החדש לייד
קרוביהם ,בהנחה של 5% ממחיר הדירות החדשות 

לחץ להסבר דירת תמורה (מסלול רגיל)

התיקון נועד להסדיר את נושא ההתנגדויות במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי, ובפרט את נושא ההתנגדויות של דיירים מבוגרים אשר חוששים מפרויקטים אלו בשל גילם. נוחיותכם חשובה לנו ולכן העלנו על הכתב את תמצית הוראות החוק: