הפחתה משמעותית של התלות ברכב הפרטי יוצרת הפחתה בזיהום האוויר, בעומס הכבישים ומאפשרת לקרב את התושבים לשירותים כמו עבודה, חינוך, מסחר ותרבות.עניין נוסף , העובדה שהפרויקט משלב בין מגורים לבין תעשייה, מסחר ותעסוקה, יכולה להועיל לרשות המקומית אשר תכניס כסף רב יותר ממיסי העירייה (כדוגמת הארנונה) בהשוואה לפרויקט למגורים בלבד ולכן פרויקטים רבים מאושרים בתנאי סף זה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *