החברה תישא בתשלום המיסים וההיטלים בתנאי ובכפוף לחוק .פינוי בינוי זאת עסקת מכר לכל דבר משום שאתם בעצם “מוכרים” את הדירה הישנה שלכם ובתמורה מקבלים דירה חדשה ובנוסף גם מקבלים זכויות בנייה על הקרקע ומממשים אותה בבניין החדש

לכאורה על פי חוק הייתם חייבים בתשלום מס שבח, היטל השבחה ומס רכישה. עם זאת, היות ותשלום המיסים הגבוה מהווה מכשול בפרויקטים הללו, נקבע בחוק כי בפינוי בינוי יינתנו הטבות ופטורים ממסים אלו, ובכל מקרה לא תצטרכו הדיירים לשלם אותן, וכל העלויות יחולו עלנו היזם כל עמדתם בתנאי הסף.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *