המחוקק לקח את העניין לתשומת ליבו וחוקק חוקים ותקנות שמטרתם לשמור על רוכשי דירות מול הקבלן ולהגן על זכויותיהם למשך כמה שנים שפוחתות בהדרגה.

החוק קבע שכאשר קבלן מוכר דירה ללקוח, הוא למעשה נושא באחריות על תיקון ליקויי בניה שמתגלים בה הן מכח חוק המכר (דירות) והן מכח הוראות ההסכם בין הצדדים .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *