מפקח הבנייה נבחר על ידי נציגות הדיירים לאחר שהנציגות בדקה ובחנה מספר מועמדים , כשבוחרים מפקח הנציגות תבחן את ניסיון המפקח הקודם בפרויקטים הנמצאים בביצוע או שהסתיימו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *