תפקידו של שמאי הדיירים הוא העניין הכלכלי והזכויות האישיות של בעלי הדירות לדוגמא שטח הדירה וכולי  , שמאי הדיירים מבטיח תהליך הוגן ושקוף עבור כל הצדדים המעורבים ומסייע במניעת סיכונים כלכליים ומשפטיים בקידום הפרויקט.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *