תפקיד מפקח הבנייה מטעם הדיירים הוא למקסם את התמורות הניתנות לבעלי הדירות ,לבדוק שהבקשה להיתר הבנייה תואמת את המפרט ואת התוכניות שבהסכם, וכן לפקח על היזם או על הקבלן בשלבי בניית הפרויקט, כך שיתבצע לפי כל התקנים המחייבים.

מה תפקידו של שמאי הדיירים שלנו?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *