תפקידו של העורך דין הוא להיות המייצג שלך מול היזם, מול המפקח בנייה, מול העירייה, מול הרשות המקומית וכד’, הוא יעזור לך להבין את הזכויות שלך, יספק לך ייעוץ מקצועי ויכוון אותך בתהליך המורכב של הפינוי. יחד עם זאת, הוא יטפל בכל התקשורת המשפטית בשמך וידאג להתמודד ביעילות עם הצד השני והצוותים המקצועיים המעורבים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *