תנודות השוק מוכרות לנו ולכן בהסכם הסופי היזם מתחייב להוסיף לסכום שכר הדירה שקבע השמאי תוספת לשכר הדירה בגובה של 5%-10%, בכל מקרה החוק לא מאפשר לבעל הדירה להעלות דרסטית את שכר הדירה מעבר לאחוזים אילו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *