להשכיר דירה או לעבור לפתרון אחר זאת בחירה אישית שלכם, היזם עדיין מחויב על פי חוק לתת לכם סכום כסף לשכירות.  תוכלו להישאר באותו אזור ,לעבור לאזור יותר יקר או אפילו לעבור לגור אצל בני משפחה הזכות שלכם נשמרת. לדוגמא דייר שבחר לא לשכור  עבר לגור אצל הילדים עדיין יקבל את ערך שכר הדירה לו היה צריך להשכיר ללא קשר עם שכר דירה או לא.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *