לעיתים ישנו מצב שבו דייר מחליט כי ברצנו לעצב את הדירה בצורה שונה לדוגמא מודל של אריחי קרמיקה בצבע מיוחד או ארון מטבח שאינם כלולים בקטלוג הנבחר ,לשם כך ישנה טבלת זיכויים.

היזם מאפשר לדיירי הדירות לבחור את המודל “המיוחד ” לטעמם על ידי זה שהוא נותן להם זיכוי כספי מוסכם מראש כנגד אותו פריט ועל ידי כך מאפשר לדייר לרכוש את הפריט ,במקרים רבים ההתקנה נעשית על ידי היזם כל עניין לגופו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *