חוק פינוי בינוי קובע שככל ובעל דירה קשיש לא יקבל מהיזם את החלופות המגיעות לו ע”פ החוק , בהתאם לגילו, אזי בעל הדירה הקשיש יכול לסרב לעסקה וסירובו יחשב כסירוב סביר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *