הבניינים החדשים כיום מנוהלים ברובם על ידי חברות אחזקה ולא על ידי ועד בית כמו בדירה הישנה. עלות האחזקה המדויקת אינה ידועה עדיין, החברה תקים קרן תחזוקה אליה יוזרמו כספים שיבטיחו תחזוקה מסודרת בחינם למשך 10 שנים לפחות עבור בעלי התמורה (בלבד) .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *