בניין חדש כמו כל בניין חדש נתון לתזוזות הקרקע בשנתיים הראשונות ,תזוזות אילו עלולות לגרום לנזקים מינוריים בדירה ואותם נשמח לתקן .

לעיתים צצים כשלים אחרים (ללא קשר לתזוזות) כגון ליקויי איטום, נזילות צנרת, ליקויי מערכת החשמל וכו’ אפילו לאחר שנה שהדייר נכנס כבר ניכנס לדירה, גם אותם נשמח לתקן.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *