היזם מחויב להציע לקשיש בן ה-75 ומעלה, בנוסף לאפשרות לקבל את דירת התמורה, את כל שלושת חלופות חיצוניות , והקשיש (לא היזם) הוא זה שיבחר את האפשרות העדיפה עליו .

  1. מעבר למגורים בבית אבות, לצד תשלומי איזון עד שווי דירת התמורה.
  2. קבלת דירה חליפית שערכה יהיה שווה לערך דירת התמורה.
  3. קבלת פיצוי כספי בשווי דירת התמורה, לצורך רכישת דירה חליפית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *