עירוב שימושים הוא מושג בתכנון ערים ,שילוב של מגוון שימושים באותו מתחם לטובת הציבור. לדוגמא בנייני מגורים עם מסחר ומשרדים, אזור תעשייה עם שטחים ציבוריים וכולי,  ישנים מודלים שונים לערוב שימושים. הרעיון העיקרי ,באמצעות יצירת מרכזים עירוניים משולבים, ניתן לספק שירותים שתושבי האזור בקלות הכל נגיש ולייד ניתן להגיע למרבית השימושים היום יומיים באמצעות הליכה או אופניים, ואין צורך לנסוע ברכב הפרטי .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *