התיקון החדש בחוק קבע במקרה של סירוב שאינו סביר (ראה מה זה סירוב לא סביר), תביעת דייר סרבן תוכל להיות תביעת נזיקין מטעם כל אחד מן הדיירים או במשותף.  בית המשפט יוכל לפסוק על פיצוי כספי לכל הדיירים המעוניינים בקידום הפרויקט,  בית המשפט יוכל להוציא צו פינוי לבעל הדירה ולמנות מורשה חתימה במקומו שיוכל להתקדם מול היזם או הקבלן בעסקת הפינוי בינוי. דייר סרבן יכול למצוא את עצמו בטביעת מיליונים שעלולה לסבך אותו עד כדי איבוד רכושו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *