קבוצת מגדלי ישראל  מהווה את האיתנות הפיננסית של חברת ע.ט החברה להתחדשות עירונית. לקבוצת ווסרמן יותר מ 1000 נכסים מניבים בארצות הברית ולקבוצת שפר בשותפות עם משפ’ וסרמן רשת מגדלים ומרכזי קניות ברחבי ארץ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *