בישראל ישנם 2 מדדים עיקרים שמדרגים את ענף ההתחדשות העירונית ,”מדד “DUNS “ומדד ההתחדשות העירונית”. חשיבותו של המדד רבה בשל השקיפות שבו והאינפורמציה ובסיס הנתונים שהוא נחשף אליה (בתהליך המחקר) והיכולת לקבלת מידע לא זמין ועל ידי כך להשוות בין החברות בשוק.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *