השכונה החדשה תתאפיין בבנייה רוויה (לגובה) בגבהים שונים, תנועת המטוסים ומטרד הרעש של נתב”ג מאתגרים ולכן נצטרך לפלג (לפזר) את מדרג הגבהים למספר בניינים . ברחוב הרמב”ן   2 בניינים בגובה 10 ו 17 קומות , ברחוב שבעת המינים  3 בניינים בגובה 8 קומות וברחוב הזית 4 בניינים גבוהים של 15,19,23 קומות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *