החברה מתכננת לבנות בשכונה 8 בנייני מגורים בשילוב מסחר (בקומת הקרקע) ושני גני ילדים, סה”כ כ-382 יחדות דיור.

בחלק הצפוני תכלול התוכנית 2 בנייני מגורים עם 116 דירות, בחלק הדרומי 3 בניינים עם 36 דירות, ובחלק המזרחי 3 בניינים גבוהים עם 230 דירות בקירוב.

מכיוון שמדובר ביישוב עם אופי קהילתי, הבנייה המתוכננת צפויה להיות נמוכה יחסית ובאופן מדורג.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *