חישוב גודל הדירה הקיימת נעשה לפי מדידה בפועל של שמאי שנבחר מטעם הדיירים.  החישוב נעשה בשיטה ידנית שנקראת “מדידת פלדלת” .  במילים פשוטות מחשבים את כל שטח הדירה מהדלת הראשית עד לקיר הקיצון כולל הקירות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *