בעבר המצב היה קשה מאוד, דיירים סרבנים ניסו לסחוט את המערכת וקבלנים רבים פשוט עזבו מייאוש מתחמים שלמים וציבור שלם נפגע. כיום ההמצב שונה, המדינה שהבינה שישנם אילוצים שחייבים להתמודד איתם במיידי (בניינים קורסים) חוקקה את תיקון “חוק הדייר סרבן ” אלמנת להעניק לכם הדיירים ולנו היזמים כוח בבית המשפט להתמודד עם הבעיה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *