תהליך הבחירה מבוצע על ידי פורום מצומצם של נציגות הדיירים. ההחלטה חייבת להיות הליך דמוקרטי נטול אינטרסים בהצבעה פתוחה. חשוב מאוד לבצע הליך שקוף ולהימנע ממינוי עורכי דין מקורבים למשפחות הנציגים. בחירת עורך דין מקורב, או שכן עורך דין שאינו מתעסק בנדל”ן, עשויה לפגוע בסיכויי ההצלחה של הפרויקט.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *