כמוסבר באתר תחילה מחשבים את גודל הדירה במדידת “פלדלת”  ולאחר מכן מוספים את ה 25% . חישוב גודל הדירה הקיימת נעשה לפי מדידה בפועל של שמאי שנבחר מטעם הדיירים, בשיטת “מדידת פלדלת”. בשיטת זו מודדים את כל שטח הפנים של הדירה ולזה מוסיפים את כל שטח הקירות החיצוניים ומחצית משטח הקירות המפרידים בין דירות באותה הקומה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *