מדידת פלדלת מתבצעת בשלושה שלבים (א )מודדים את כל שטח הפנים של הדירה (ב) מוספים של כל שטחי הקירות החיצוניים של הדירה (ג) מוספים את חצי שטח הקירות המפרידים בין הדירות באותה הקומה. חיבור כל השטחים הנמדדים – הפנימיים, הקירות החיצוניים וחצי השטח של הקירות המפרידים מחשבים ביחד כדי לקבוע את השטח הכולל של הדירה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *