ע.ט החברה להתחדשות עירונית היא חברה פרטית בבעלות ארבעה שותפים ראה תשובה מפורטת בתשובה לשאלה מי הם בעלי ע.ט.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *