כיום תיקון החוק החדש פוטר אותכם (הדיירים) מתשלום מס שבח בתנאים מסוימים, בעבר המצב היה שונה פרויקטים של פינוי בינוי לא היו פטורים ממס שבח מה שהקשה מאוד על כולם ופרויקטים פשוט נתקעו. המחוקק, כתמריץ לעידוד פרויקטים החליט לבצע תיקון בחוק ולפיו יש פטור ממס שבח באחד מהתנאים המפורטים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *