בדר”כ  כשמדובר בפינוי בינוי הדיירים חוזרים לאותו הרחוב ולכל הפחות “קרוב מאוד”  לאזור בו הייתה ממוקמת הדירה הישנה ,חשיבות העניין ידועה לנו ולכן נשתדל מאוד לעשות כן אך קשה להתחייב לכך במאת האחוזים.

הסיבה לכך היא תכנונית , כשמשנים תב”ע מיקום הבניין והדירות החדשות אינו בשליטה בלעדית של היזם הרי מדובר בבניית השכונה מחדש על פי דרישות הרשות המקומית . מיקום הבניין החדש ,גודל הבניין , מיקום הרחובות והכבישים מיקום הגנים ציבורים וכולי נקבעים בסוף של יום על ידי אדריכל העיר

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *