משימתו של העו”ד דירים היא לשמור על האינטרסים והזכויות של בעלי הדירות ולכן גם נקרא עו”ד דיירים. היחס הוא אישי וכל דייר רשאי להיפגש עם העו”ד ולשאול אותו שאלות כמה שצריך. בד”כ אין צורך בעוד עורך דין משום העלויות הכרוכות בדבר, רוצה חוות דעת נוספת בוודאי שלא יזיק.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *