חישוב שטח הדירה נמדד לפי שיטת פלדלת כולל המרפסות הסגורות , מרפסת שנסגרה על פי חוק עם כל האישורים וכיום משמשת כחלק משטח הדירה (חלק מהסלון לדוגמא) במצבים רבים נחשבת כחלק משטח הדירה , כל ענין לגופו.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *