המחסן המרפסת והחנייה הפרטית שלכם אינם כלולים בחישוב התוספת שהבטחנו וניתן לראות אותם כ”אקסטרה” – תוספת מיוחדת לשטח שתקבלו ,זאת אומרת תקבלו עוד שטח ,לעומת זאת חשוב להבין שהממ”ד שנבנה סביר להניח יהיה חלק מהשטח (התוספת) שתקבלו  למחוק )לעומת זאת חשוב לציין שהממ”ד הוא חלק משטח הדירה .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *