חד משמעית לא, דירות הקבלן החדשות לא יהיו יפות יותר מדירות התמורה שלכם . כל הדירות בבניין יהיו זהות ולא יתכן מצב שדיירי “פיניוי בינוי” יקבלו דירה פחותה באיכות מדירות הקבלן. לעומת זאת, חשוב לציין שיתכן מצב שדייר שרוכש דירה מהקבלן יהיה מוכן לשלם יותר ולהזמין מהקבלן שדרוגים ותוספות באופן פרטי. בכל אופן, לעניין הדברים הבסיסים, כולם מקבלים את אותם התנאים, את אותו הטיב .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *