על פי חוק התכנון והבניה ניתן לבנות מרפסת שגודלה נע בין 12-14 מ”ר שטח המרפסת החדשה שתקבלו היא בתוספת לשטח הדירה שתקבלו .בערים מסוימות קיימות תב”עות המאפשרות תוספת מרפסת של יותר מ-12 מ”ר, במקרים כאילו נוכל לתת גם 14 מ”ר ולכן ציינו בכפוף לאישור !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *