ניתן למכור את הדירה בכל עת אך לזמן יש משמעויות שונות , יש הבדל בין מכירת הדירה לאחר חתימה על הסכם התקשרות עם היזם” תקופת ההמתנה ”  לבין מכירת הדירה לאחר הריסת הבניין “תקופת הבנייה” . לאחר חתימת ההסכם, העניין מותנה בכך שרוכש הזכויות ייכנס בנעלייך לעניין ההסכם עם היזם. לעומת זאת לאחר הריסת הדירה העניין עדיין אפשרי אך לא מומלץ ועדיף להמתין לדירה החדשה  וזאת מטעמי מס גבוהים לדוגמא למס שבח גבוה.?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *