מומלץ מאוד שמפקח הבנייה יבחר לאחר או בסמוך לבחירת עורך הדין דיירים משלושה טעמים חשובים:
1. עו”ד דיירים יבקר את ההתקשרות החוזית בין המפקח לדיירים (התחייבות המפקח).
2. חלק מתפקיד המפקח הוא לוודא שהיזם מבצע את פעולות התכנון והבניה ביחס לדירות הבעלים, בהתאם להוראות ההסכם, התוכניות והיתר הבנייה , מפקח הבנייה והעו”ד  מתייעצים ביניהם פעמים רבות במשך התהליך
3. עורך הדין עורך את החוזים מול מפקח הבנייה, והוא שדואג שהקבלן הקים פוליסת ביטוח, ומאשר את הפוליסה עצמה.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *