ישנם מקרים בודדים בהם הסירוב אכן נחשב סביר. למשל במצבים בהם עסקת הפינוי בינוי אינה כדאית מבחינה כלכלית לדייר או ליזם, אין מספיק בטוחות והדייר מפחד, לא הוצעו מגורים חלופיים לתקופת הבנייה, בעל הדירה או בן משפחתו הם אנשים עם מוגבלות או אפילו סיבות אישיות מיוחדות שדורשות טיפול מיוחד. במקרים רבים אחרים הסירוב ייחשב לבלתי סביר.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *