פרויקט רמב”ן כולל 6 בניינים שנבנו בשנות השבעים. סה”כ הפרויקט מונה כיום 110 יחידות דיור שממוקמים בגושים 6075 חלקות 213-214-215 . מפרט הבניינים : הזית 18-22 /24 יח”ד, הזית 24-32 /24 יח”ד שבעת המינים 33/ 12 יח”ד, שבעת המינים 31/ 18 יח”ד, רמב”ן 32/ 16 יח”ד ,רמב”ן 34 /16 יח”ד.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *