היזם נדרש להציע לקשיש, בנוסף על האפשרות לקבל דירת תמורה כמו כולם לפחות אחת מבין מחמש החלופות הבאות אך אינו חייב להציע את כולם.

חלופות חיצוניות (מחוץ לפרויקט)

  1. מעבר למגורים בבית אבות, לצד תשלומי איזון עד שווי דירת התמורה.
  2. קבלת דירה חליפית שערכה יהיה שווה לערך דירת התמורה.
  3. קבלת פיצוי כספי בשווי דירת התמורה, לצורך רכישת דירה חליפית.

חלופות בתוך הפרויקט:

  1. קבלת דירה אחת קטנה יותר מדירת התמורה המקורית, לצד סכום כסף המשלים לשווי דירת התמורה המקורית.
  2. קבלת שתי דירות קטנות, בשווי מצטבר זהה לשווי דירת התמורה המקורית.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *